Servicii de securitate pentru compania ta

Management – Consultanță – Servicii

Managementul riscurilor de securitate

Termeni de baza in managementul riscului in securitate:

 • Managementul riscurilor
 • Audit de securitate
 • Analiza riscurilor de securitate

Managementul riscului : Aplicarea generală a unui proces sistematic si / sau a procedurilor pentru a identifica,  evalua si  atenua pierderea / expunerea la risc;

Evaluarea riscurilor / auditul de securitate: identificare, raportare si evaluare a elementelor și problemelor legate de risc. Evaluarea riscurilor este esențială pentru luarea deciziilor înainte de o operațiune, monitorizarea riscului pentru operațiunile active și crearea de programe de gestionare a riscurilor;

Analiza riscului:  Instrumentul utilizat pentru a revizui, evalua,  și / sau califica riscurile identificate si probabile. Analiza riscurilor este adesea o parte principala a finalizarii procesului de evaluare a riscurilor/auditului de securitate.

verifies security

Servicii si Solutii VerifiES

Audit de Securitate

verifies security
 • identificare si analiza riscuri de securitate
 • analiza solutiei de securitate actuala (securitate fizica, tehnologie);
 • testarea fizica a sistemului de securitate (teste intruziune, efractie, sabotaj, integritate);
 • supravegherea externa a locatiei;
 • evaluare  si analiza servicii prestate de furnizori
 • evaluare si analiza bugete de securitate
 • evaluare si analiza documentatie obligatorie in materie de securitate
 • audit politici si proceduri de securitate.

Analiza de risc la securitate

verifies security
 • Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
 • Analiza de risc la securitatea fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.
 • Adoptarea masurilor de securitate prevazute de lege, se realizeaza in conformitate cu analiza de risc la securitate fizica, efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica.

Planul de Securitate

verifies security

Abordarea Verifies este una integrata  si privim securitatea unei locatii din prisma tuturor serviciilor  de  securitate (paza, sisteme securitate), securitate fizica si tehnologie.

Solutiile de securitate integrate au la baza imbinarea sistemelor electronice de securitate, cu elemente de arhitectura (CPTED- Crime Prevention Through Environmental Design), toate reglementate prin proceduri operationale.

Un alt element de baza in serviciile Verifies este suport si managemnt de proiect de la momentul stabilirii solutiei de securitate, proiectarii ei si pana la implementare daca sunt siteme de securitate sau pe toata durata de livrarea serviciilor de securitate

Proiectare sisteme integrate

verifies security
 • Intocmire studii de prefezabilitate şi de fezabilitate;
 • Intocmire caiete de sarcini pentru sisteme integrate de securitate;
 • Proiectare sisteme de securitate: detectie si avertizare la efractie, control acces, supraveghere video si interfonie, detectie incendiu
 • Proiectare Sisteme de comunicatii- voce, date
 • Asistenta la instalarea, punerea in functiune si receptia sistemelor de securitate;
 • Elaborarea de proceduri de operare a sistemelor integrate de securitate;

Solutii de Securitate

verifies security
 •  impreuna cu consultantii nostri va propunem diferite solutii de securizare a locatiei dumneavoastra cu solutii de securitate fizica, tehnica si umana;
 • consultanta in selectarea partenerilor (companii de securitate) pentru a implementa solutia de securitate;
 • consultanta si suport pe parcursul implemantarii solutiei de securitate;
 • revizuire, realizare, evaluare si testare proceduri de securitate.

Urmarire, Evaluare si Receptie Servicii Securitate

verifies security

Garantam  eficienta securitate

 • Realizam analiza de piata pentru a selecta cei mai potriviti parteneri;
 • Stabilim impreuna bugetul de securitate optim, in functie de nevoile de securitate;
 • Urmarire proiecte de Securitate pe toata durata de derulare
 • Raportare periodica si semnalare abateri de la planificare
 • Evaluarea si auditarea lucrarilor executate (Sisteme tehnice) si serviciilor prestate
 • Asistare la receptia lucrarilor si validarea executiei
 • Validare facturi furnizori versus contract, proiect, bonuri comanda
 • Dezvolatam sisteme de evaluare furnizori si indicatori de performanta pe durata desfasurarii contractului de servicii;
 • Asiguram suportul pentru evaluarea furnizorilor de securitate;
 • Oferim consultanta de securitate si suport pe toata durata de desfasurare a contractului de securitate.

Management departament de Securitate

verifies security
 • Nu aveti un departament de securitate?
 • Nu aveti nevoie de un manager de securitate incadrat permanent?
 • Vreti sa externalizati pozitia de manager securitate?
 • Aveti pierderi cunoscute sau necunoscute pe care nu le puteti controla?
 • Doriti pe cineva cu experienta dar bugetul alocat este prea mic?
 • Doriti mentinerea sub control a bugetului de securitate si sa imbunatatiti nivelul de securitate?
 • Doriti sa aveti acces la experienta cumulata a mai multor specialisti in securitate care sa va ofere consultanta de securitate?
 • Oferim solutia de externalizare/outsourcing a departamentului de securitate. Oferim consultanta departamentului actual de securitate.

Cercetare, analiza si statistici de Securitate

verifies security
 • statistici din industria de securitate;
 • cercetari de piata sau segmente ale pietei de securitate;
 • topuri firme de securitate;
 • audit piata de securitate, sau targetat pe anumiti furnizori de securitate.

Consultanta de Securitate VerifiES: Independenta si Eficienta

Independenta si Eficienta

 • Beneficiazi de experienta cumulata a mai multor Consultanti  si Manageri de Securitate
 • Acoperim toate segmentele din industria de securitate: Paza, Monitorizare, Interventie, Sisteme de Securitate, Transport Valori, Consultanta, Evaluare de risc
 • Prezenta la nivel national si expertiza in toate domeniile: Retail, Industrial, Bancar, Birouri, Cladiri si galerii comerciale, etc
 • Fara angajati, fara contracte de munca,  doar cand ai nevoie.
verifies security

Audit de Securitate | Selectie si Evaluare furnizori si solutii de securitate| Management  de Securitate Externalizat  Proiectare si Receptie sisteme de securitate| Strategie| Proceduri Securitate si KPI | Evaluare servicii si produse livrate | Audit instalare si functionare sisteme de Securitate |Negocieri contracte |