Servicii de securitate pentru compania ta

Management – Consultanță – Servicii

Evaluare risc securitate fizica

Ce reprezinta Evaluarea de Risc la Securitate?

HG 301/2012 :

 • Adoptarea masurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor si valorilor prevazute de lege se realizeaza pe baza unei analize de risc la securitate fizica.
 • Analiza de risc la securitatea fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului analizat.
 • Adoptarea masurilor de securitate prevazute de lege, se realizeaza in conformitate cu analiza de risc la securitate fizica, efectuata de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati, care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitate fizica.
verifies security

Etape Analiza de Risc la Securitate fizica

Efectuarea analizei de risc la securitate fizica implca parcurgerea urmatoarelor etape

 • contractarea serviciilor de evaluare de risc la securitate fizica;
 • definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii;
 • stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru;
 • identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte;
 • analizarea riscurilor la securitate fizica;
 • estimarea riscurilor unitatii beneficiare;
 • intocmire Raport de Evaluare si Tratare a Riscurilor la Securitatea Fizica

Revizuire Analiza de Risc la Securitate

Analiza de risc la securitate fizica se revizuieste in una din urmatoarele situatii:

a) cel putin odata la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si /sau mmodifica riscurile la securitatea fizica a  unitatii;

b) in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva;

c) in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de a ctivitate al unitatii.

Documentatie Analiza de Risc la Securitate

 •    1) Documentaţia privind analiza de risc la securitate fizica cuprinde:
 • a) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica;
 •  b) grila de evaluare, specifica obiectului de activitate;
 •  c) documentele-suport.
 •     (2) Raportul de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica cuprinde:
 •    a) nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii;
 •     b) amplasarea geografica a unitatii, vecinatati, cai de acces, alti factori externi cu impact asupra activitatii unitatii;
 •     c) cadrul organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a unitatii beneficiare;
 •     d) sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluata, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activiatii;

e) analizarea riscurilor identificate;

f) estimarea riscurilor la securitatea fizica;

g) stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul ce urmeaza a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic si operational;

h) estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si nivelul de risc asumat;

i) concluziile raportului, in care se propun una sau mai multe optiuni de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului de securitate fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protectie mecanofizica, precum si alte masuri.

VerifiES Evaluator de Risc la Securitate

 • Evaluatori autorizati;
 • Prezenta la nivel national si expertiza in toate domeniile: Retail, Industrial, Bancar, Birouri,  Galerii comerciale, etc;
 • Beneficiazi de experienta cumulata a mai multor Evaluatori de Risc la Securitate;
 • Colaborarea pe termen lung cu o companie de consultanta in domeniul de securitate;
 • Eficienta  si Independenta;